Mỗi ngày có 200 doanh nghiệp bỏ “cuộc chơi”

Posted on Posted in Tin Startup, Tin tức

Năm 2016, mỗi ngày có 302 doanh nghiệp thành lập mới thì có tới 200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và hoàn tất thủ tục giải thể…

Mỗi ngày có 200 doanh nghiệp bỏ “cuộc chơi”

Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động năm nay là 73.145.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố báo cáo về tình hình tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp tháng 12 và cả năm 2016.

Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và không thời hạn, hoàn tất giải thể là 73.145 doanh nghiệp. Bình quân, mỗi ngày có 200 doanh nghiệp ngừng hoạt động, hoàn tất giải thể.

Cụ thể, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19.917 doanh nghiệp, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 40.750 doanh nghiệp, giảm 14.992 doanh nghiệp, tương ứng giảm 26,9% so với năm 2015.

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng và chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 92,5% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động và giải thể. So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ, giảm 27,5%.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong năm 2016 tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Đồng bằng Sông Cửu Long có 2.745 doanh nghiệp, giảm 50,8%; tiếp đến là Trung du và miền núi phía Bắc có 1.426 doanh nghiệp, giảm 35,7%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 4.665 doanh nghiệp, giảm 32,1%;…

Đặc biệt, tất cả các ngành, nghề đều có số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm so với cùng kỳ như: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 689 doanh nghiệp, giảm 62,4%; khai khoáng có 340 doanh nghiệp, giảm 51,6%; sản xuất phân phối điện, nước, ga có 201 doanh nghiệp, giảm 44,0%;…

Tuy vậy, số doanh nghiệp hoàn tất giải thể có xu hướng tăng, đạt 12.478 doanh nghiệp, tăng 3.011 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước (31,8%).

“Bên cạnh các điều kiện thuận lợi của khung khổ chính sách mới và những cơ hội mở ra trong thời kỳ đất nước hội nhập thì những hạn chế cố hữu chưa được giải quyết triệt để vẫn là rào cản gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước”, báo cáo nêu.

Theo đó, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng là 11.611 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 93,1% trên tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trước đó, Cục quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho biết số doanh nghiệp đăng ký thành lập cả năm 2016 đạt kỷ lục cao chưa từng có là 110.100, tăng 16,2% so với năm 2015.

Như vậy, bình quân, mỗi ngày gần 302 doanh nghiệp được thành lập mới, tương ứng mỗi giờ gần 13 doanh nghiệp ra đời.  Số vốn cam kết đưa vào thị trường là 891.094 tỷ đồng, bình quân 8,09 tỷ đồng cho mỗi doanh nghiệp thành lập mới, tăng 48,1% so cùng kỳ năm 2015. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 26.689 doanh nghiệp, tăng 43,1% so với năm 2015.

 

Tin liên quan