Khóa học “LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP”

Chương Trình Tổng Quan

Khóa học online LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP có 10 module dưới đây. Các học viên sẽ học bằng cách xem video bài giảng đã được quay sẵn trên website, sau đó học viên được cung cấp thêm các tài liệu khác để đọc dưới dạng File PDF hoặc Slide để nghiên cứu thêm và làm các bài tập để kiểm tra kết thúc ở mỗi module. Hàng tháng hoặc hàng quý, các sự kiện gặp mặt thường được tổ chức tại Hà Nội để các học viên tham dự các chương trình thảo luận kinh doanh cùng ông Trần Trọng Hiếu, các doanh nhân khác và kết nối networking. Học viên có thể đăng ký lấy chứng chỉ của khóa học.

Học phí khóa học: 1.000.000 VNĐ cho toàn khóa (Nếu học viên lấy thêm chứng chỉ sau khóa học thì nộp thêm 200.000 VNĐ).

Nội dung chương trình khóa học như sau:

STT

Tên Module

Nội Dung

1

Networking – Đàm Phán – Kỹ Năng Doanh Nhân Các kỹ năng quan trọng bậc nhất của một doanh nhân khởi nghiệp bao gồm việc phát triển thương hiệu cá nhân.

2

Khởi Tạo Và Phát Triển Ý Tưởng Biến ý tưởng thành sản phẩm để được thị trường chấp nhận.

3

Pháp Luật Với Khởi Sự Doanh Nghiệp Tìm hiểu pháp luật để mở công ty và kinh doanh.

4

Quản Trị Tài Chính & Huy Động Vốn Cách huy động vốn, quản trị tài chính trong doanh nghiệp một cách khoa học và thông minh.

5

Marketing & Bán Hàng Điểm mấu chốt của thành công, bao gồm kỹ năng marketing online hợp thời cuộc.

6

Kỹ Năng Giao Tiếp Quốc Tế Các kỹ năng giao tiếp với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng quốc tế. Bao gồm cả nguyên tắc, kỹ năng căn bản để chinh phục và thực hành tiếng Anh (Có giáo viên quốc tế tham gia giảng dạy).

7

Quản Lý Và Lãnh Đạo Dẫn dắt đội ngũ với phương pháp quản lý lãnh đạo khoa học phù hợp với truyền thống Phương Đông.

8

Nhân Sự Nhân sự đóng vai trò quan trọng hàng đầu làm nên thành công của tổ chức. Lựa chọn nhân sự và tổ chức nhân sự thế nào để thành công là lời giải đáp của môn học này.

9

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cách lập 1 bản kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp, vừa là kim chỉ nam để hành động và sử dụng thuyết phục nhà đầu tư.

10

Gặp Mặt Giảng Viên Và Các Doanh Nhân Khác(Offline) Buổi gặp gỡ có thể là cuộc gặp đông theo sự kiện: Chia sẻ cơ hội Kinh Doanh, trình bày kế hoạch Kinh Doanh, huy động vốn, net-working, hoặc gặp 1-1 trực tiếp hoặc online với Ông Trần Trọng Hiếu để chia sẻ kế hoạch.


Xem thêm thông tin về ông Trần Trọng Hiếu: https://hocvienidj.vn/gioi-thieu-ve-chu-tich-idj-group-tran-trong-hieu/