Công Cụ Giúp Học Sinh Tăng Khả Năng Tự Quản Lý Quá Trình Học Tập

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Học sinh nên được tham gia vào quá trình quản lý việc học tập trong lớp học. Dưới đây là một số công cụ mà nhiều giáo viên đã sử dụng để trao quyền tự quản lý quá trình học tập cho học sinh. Là nhà giáo dục, chúng ta có rất nhiều công việc […]

5 Lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non theo Thông tư 17 Bộ Giáo dục

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

5 Lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non được quy định trong Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT bao gồm Giáo dục phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm và phát triển thẩm mỹ. Hiểu được các lĩnh vực trong giáo dục trẻ mầm non này, giáo viên […]

5 Phương Pháp Giảng Dạy Mới Góp Phần Thay Đổi Giáo Dục

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy, và giáo dục nói chung đang tiến khá chậm chạp. Ngày nay, giáo dục đang hướng tới một tương lai với những thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi các kỹ năng đặc biệt của con người, khả năng thích ứng, […]