CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỨC PHẬT

Posted on Posted in Học Hỏi

Một vị Chư Thiên đến với Phật trong hóa thân một người Bà la Môn, với vẻ mặt rạng rỡ và bộ trang phục trắng như tuyết. Vị chư thiên hỏi những câu mà Ðức Phật trả lời sau đây.

 Chư thiên hỏi:

“Thanh kiếm nào sắc bén nhất? 

Chất độc nào tàn hại nhất? 

Ngọn lửa nào dữ dội nhất? 

Bóng đêm nào đen tối nhất?”

 Ðức Phật trả lời:

“Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất.

Dục vọng là chất độc tàn hại nhất.

Đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất.

Vô minh là bóng đêm đen tối nhất”.

 Chư thiên nhân hỏi:

“Ai là người lợi lạc nhiều nhất?

Ai là người chịu thiệt thòi nhất?

Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng?

Vũ khí nào lợi hại nhất?’’

 Ðức Phật trả lời:

“Người lợi lạc nhiều nhất là người đã cho đi nhiều, mà không thấy đã cho.

Kẻ chịu thiệt thòi nhất là kẻ chỉ biết nhận một cách tham lam không chút biết ơn.

Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được, và trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất.”

 Chúng ta học mỗi ngày, trưởng thành mỗi ngày, hạnh phúc mỗi phút giây…

Mùng 4 tết, Thứ Ba, ngày 31/1/2017

ST

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.