Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường mầm non theo hướng đạt chuẩn Quốc gia

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục quốc dân. Trường mầm non đảm nhận chăm sóc giáo dục trẻ 3 – 72 tháng, làm cơ sở nền tảng cho quá trình phát triển của trẻ thơ hình thành cơ sở ban đầu nhân cách con người mới XHCN […]

Tiêu chuẩn Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tại các trường mầm non

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Tiêu chuẩn Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tại các trường mầm non được quy định tại Điều 7 Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT như […]

Làm thế nào để trường mầm non thu hút và giữ được học sinh?

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Các chủ đầu tư khi có quyết định đầu tư xây dựng thi công trường mầm non đều phải đối mặt với bài toán này “làm sao để thu hút và giữ được học sinh”. Các chủ đầu tư khi có quyết định đầu tư xây dựng thi công trường mầm non đều phải đối mặt […]

Khuôn viên trường tiểu học phải đảm bảo những yêu cầu nào?

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Khuôn viên trường tiểu học phải đảm bảo những yêu cầu được quy định tại Điều 45 Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau: 1. Địa điểm đặt trường phải đảm bảo yêu cầu dưới đây: a) Phù hợp với […]