Kết nối networking

Posted on Posted in Hoạt động

Trong kinh doanh, việc nắm bắt cơ hội, cũng như tạo ra cơ hội rất quan trọng. Đó chính là tầm quan trọng của networking.

Hãy tạo ra mạng lưới network của bạn. Hãy luôn luôn cởi mở, sẵn sàng đón chào những con người mới, ý tưởng mới, cơ hội mới…

Và hãy học cách để quản trị mạng lưới network của bạn một cách thông minh và khoa học. Hãy đan những mối quan hệ của bạn thành một “mạng lưới” dày đặc và vững chắc, luôn luôn và mãi mãi kết nối chặt chẽ. Điều này cần kỹ năng và bí quyết nhất định.

Một số hình ảnh những buổi giao lưu, kết nối của Học viện Sáng tạo và Khởi nghiệp IDJ:

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.