Công Cụ Giúp Học Sinh Tăng Khả Năng Tự Quản Lý Quá Trình Học Tập

Posted on Posted in Tư vấn trường học

Học sinh nên được tham gia vào quá trình quản lý việc học tập trong lớp học. Dưới đây là một số công cụ mà nhiều giáo viên đã sử dụng để trao quyền tự quản lý quá trình học tập cho học sinh.
Là nhà giáo dục, chúng ta có rất nhiều công việc phải xử lý mỗi ngày. Điểm danh, đánh giá, trả lời các cuộc gọi điện thoại, các cuộc họp – những những công việc chồng chất lên tạo thành áp lực. Quản lý quá trình học tập thường được coi là một trong những nhiệm vụ thử thách nhất và chúng ta nên chuyển giao nó cho học sinh. Không phải bất cứ công việc nào giáo viên cũng tự quyết định hoặc xử lý. Học sinh cần được tham gia vào quá trình quản lý việc học của bản thân. Dưới đây là một số công cụ mà nhiều giáo viên đã sử dụng:

1. HỢP ĐỒNG HOẠT ĐỘNG NHÓM

Các thỏa thuận hoặc hợp đồng có thể là một công cụ tuyệt vời để giúp học sinh chịu trách nhiệm trong quá trình làm việc. Mặc dù giáo viên có thể là người đưa ra các điều khoản hoặc các yêu cầu nhưng học sinh sẽ không cảm thấy có trách nhiệm và sự gắn kết. Khi học sinh tự đặt ra các điều khoản có nghĩa là trách nhiệm sẽ được cá nhân hóa. Trong khi học sinh làm việc trong một nhóm chúng có thể đưa ra các thỏa thuận phù hợp, ví dụ, có nhóm cần quản lý việc nói tự do. Có nhóm cần quản lý việc di chuyển khỏi chỗ. Các yêu cầu này đáp ứng nhu cầu của học sinh, và không khiến chúng cảm thấy bị áp đặt. Khi học sinh tự đặt ra các điều khoản, học sinh sẽ có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện.

Công Cụ Giúp Học Sinh Tăng Khả Năng Tự Quản Lý Quá Trình Học Tập

2. DANH SÁCH NHIỆM VỤ

Ngoài ra, học sinh cũng cần một danh sách các công việc để có thể lập kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ. Học sinh cũng cần danh sách nhiệm vụ này để phân công cho các thành viên trong nhóm. Giáo viên có thể sử dụng một số công cụ trực tuyến để chia sẻ các công việc cần làm cho học sinh. Danh sách nhiệm vụ cũng là công cụ tuyệt vời để đánh giá và giúp học sinh hợp tác một cách công bằng.

3. CHECK LIST VÀ RUBRICS

Tất nhiên, phiếu tự đánh giá và những đầu việc là những công cụ để tự quản lý. Không có gì mới ở đây, nhưng với học sinh, đó vẫn là các công cụ quản lý tuyệt vời. Nó giúp học sinh thiết lập mục tiêu, cũng như làm chủ các sản phẩm đầu ra. Danh sách kiểm tra và phiếu tự đánh giá sẽ có hiệu quả hơn nếu giáo viên xây dựng nó cùng với học sinh. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng chúng để đánh giá bản thân và đánh giá chéo trong quá trình quản lý dự án và để giữ động lực liên tục trong quá trình học tập.

4. NHẬT KÝ QUẢN LÝ THỜI GIAN

Sử dụng nhật ký quản lý thời gian như một công cụ tự quản lý. Học sinh ghi lại thời gian dành cho các nhiệm vụ, bài tập hoặc công việc hợp tác cụ thể. Học sinh có thể làm điều này trong suốt một tuần hoặc lâu hơn. Mục đích của việc này là giúp học sinh có cơ sở để suy ngẫm về thời gian dành cho việc học và hiệu quả của công việc. Nhật ký cũng khiến học sinh cảm thấy bất ngờ, dạy học sinh cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn.

5. CÁC GÓC HỌC TẬP

Mỗi học sinh có một phong cách học tập khác nhau. Một số học sinh cần các khu vực yên tĩnh trong khi những người khác cần các bảng hợp tác. Một số học sinh làm việc tốt khi vận động trong khi những người khác thích trầm tư suy nghĩ. Hãy đáp ứng nhu cầu của học sinh trong việc sắp xếp và tổ chức lớp học. Khi giáo viên đáp ứng những nhu cầu đó, nó sẽ thúc đẩy quyền chủ động của học sinh với công việc học tập.

Công Cụ Giúp Học Sinh Tăng Khả Năng Tự Quản Lý Quá Trình Học Tập

6. THIẾT LẬP MỤC TIÊU

Tất cả các công cụ trên hoàn toàn không hiệu quả trừ khi chúng được kết hợp với thời gian suy ngẫm. Giống như chúng ta dành thời gian để suy ngẫm về nội dung học tập, chúng ta cũng cần dành thời gian để suy ngẫm về quá trình học tập. Tất cả các công cụ trên nhằm cung cấp cho học sinh cơ hội để suy ngẫm về cách học theo hướng tiếp cận mục tiêu đầu ra. Nhật ký học tập là một công cụ cần thiết trong trường hợp này, vì chúng thúc đẩy quá trình học tập, chứ không chỉ sản phẩm.
Hãy nhớ rằng, công cụ tốt nhất để quản lý là sự tham gia. Ngay cả khi học sinh của chúng ta tham gia tích cực, chúng vẫn cần các công cụ để tự quản lý. Các công cụ khác nhau sẽ phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau, vì vậy hãy thử và kết hợp các công cụ ở trên để học sinh chủ động nhiều hơn trong việc quản lý quá trình học tập của chúng.

TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRƯỜNG HỌC: IDJ Group là tập đoàn đầu tư về giáo dục, chuyên cung cấp dịch vụ TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRƯỜNG HỌCDỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TRƯỜNG HỌC chuyên nghiệp. Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây:

Dịch vụ tư vấn đầu tư trường học: http://idj.com.vn/tu-van-dau-tu-truong-hoc/

Dịch vụ quản lý và vận hành trường học: http://idj.com.vn/dich-vu-quan-ly-va-van-hanh-truong-hoc/

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.