Dạy Học Không Chỉ Là Một Công Việc, Nó Là Một Phần Của Bạn

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Nếu công việc dạy học vất vả đến thế, áp lực đến như vậy, tại sao chúng ta lại không từ bỏ nó để làm công việc khác như rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta đã làm. Lý do đơn giản bởi vì, nó là một phần của cuộc sống và con người của […]

Công Cụ Giúp Học Sinh Tăng Khả Năng Tự Quản Lý Quá Trình Học Tập

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Học sinh nên được tham gia vào quá trình quản lý việc học tập trong lớp học. Dưới đây là một số công cụ mà nhiều giáo viên đã sử dụng để trao quyền tự quản lý quá trình học tập cho học sinh. Là nhà giáo dục, chúng ta có rất nhiều công việc […]

5 Lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non theo Thông tư 17 Bộ Giáo dục

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

5 Lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non được quy định trong Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT bao gồm Giáo dục phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm và phát triển thẩm mỹ. Hiểu được các lĩnh vực trong giáo dục trẻ mầm non này, giáo viên […]

Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với chương trình giáo dục mầm non. Trẻ được học kỹ năng sống sẽ dễ dàng làm chủ cuộc sống, có lối sống lành mạnh và phát triển toàn diện. Ý nghĩa của việc giáo dục kỹ […]

Giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non 4 đến 5 tuổi

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non là một phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục kỹ năng sống ban đầu cho trẻ. Điều này tạo nên nền tảng vững chắc cho các giai đoạn phát triển về sau này của bé. Giai đoạn trẻ mẫu giáo là giai đoạn rất khó […]

5 Phương Pháp Giảng Dạy Mới Góp Phần Thay Đổi Giáo Dục

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn trường học

Nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy, và giáo dục nói chung đang tiến khá chậm chạp. Ngày nay, giáo dục đang hướng tới một tương lai với những thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi các kỹ năng đặc biệt của con người, khả năng thích ứng, […]