Phát triển App cung cấp hàng bán buôn cho các siêu thị và đại lý lớn

Posted on Leave a commentPosted in Công nghệ thông tin, Dự án mời đầu tư

Mã số dự án: IDJ A0001 Tên dự án: FLANET – The Intelligent Distribution System Mô tả dự án: Flanet cung cấp hệ thống phân phối thông minh bao gồm ứng dụng trên các nền tảng Smartphone như IOS, Android, WindowsPhone và nền tảng web. Hệ thống có các chức năng cần thiết để quản lý mọi […]