Khóa học “LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP”

Chương trình tổng quan

Buổi

Môn học

Nội dung

1

Networking, đàm phán, kỹ năng doanh nhân Các kỹ năng quan trọng bậc nhất của một doanh nhân khởi nghiệp bao gồm việc phát triển thương hiệu cá nhân.

2

Khởi tạo và phát triển ý tưởng Biến ý tưởng thành sản phẩm để được thị trường chấp nhận.

3

Pháp luật với khởi sự doanh nghiệp Tìm hiểu pháp luật để mở công ty và kinh doanh.

4

Quản trị tài chính khởi sự doanh nghiệp Quản lý tài chính hiệu quả, khoa học và khôn ngoan. Áp dụng “nền kinh tế chia sẻ” vào thực tiễn.

5

Marketing, bán hàng Điểm mấu chốt của thành công, bao gồm kỹ năng marketing online hợp thời cuộc.

6

Kỹ năng giao tiếp quốc tế Các kỹ năng giao tiếp với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng quốc tế. Bao gồm cả nguyên tắc, kỹ năng căn bản để chinh phục và thực hành tiếng Anh (Có giáo viên quốc tế tham gia giảng dạy).

7

Quản lý và lãnh đạo Dẫn dắt đội ngũ với phương pháp quản lý lãnh đạo khoa học phù hợp với truyền thống phương Đông.

8

Nhân sự Nhân sự đóng vai trò quan trọng hàng đầu làm nên thành công của tổ chức. Lựa chọn nhân sự và tổ chức nhân sự thế nào để thành công là lời giải đáp của môn học này.

9

Lập kế hoạch kinh doanh Cách lập 1 bản kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp, vừa là kim chỉ nam để hành động và sử dụng thuyết phục nhà đầu tư.

10

Gặp mặt nhà đầu tư (Sự kiện offline lớn) Gặp mặt các nhà đầu tư để biết quan điểm của họ, trình bày và thuyết phục bằng kế hoạch kinh doanh