Việt Nam sôi động và nhiều màu sắc trong con mắt startup trên báo nước ngoài

Posted on Posted in Tin kinh doanh, Tin tức

Một số người sẽ nghĩ rằng Việt Nam là 1 thị trường đơn tính, nhưng trên thực tế có khá nhiều khác biệt trong văn hóa giữa hai miền Nam Bắc, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển và cách làm startup ở mỗi nơi. Với dân số 90 triệu người, Việt Nam là […]