LỊCH HỌC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH THỰC TẾ TẠI ĐỨC

Khoá học Quản trị Kinh doanh thực tế tại Đức diễn ra với lịch học cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, lịch học được học viện gửi trực tiếp đến học viên sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Học viện liên tục thông tin cho học viên thông qua điện thoại, tin nhắn và e-mail để học viên nắm rõ lịch học.